“الکساندر دوگین” که دخترش در بمب‌گذاری خودرو در مسکو کشته شد، دولت اوکراین را مقصر قتل دخترش دانست و گفت به دنبال پیروزی نظامی به جای انتقام است.