رسانه‌های عراقی از هدف قرار گرفتن دومین کاروان لجستیکی آمریکا طی ۲۴ ساعت گذشته خبر دادند.