دولت ائتلافی مونته نگرو پس از حمایت پارلمان از رای عدم اعتماد که توسط حزب رئیس جمهور میلو جوکانوویچ و احزاب کوچکتر در ائتلاف حاکم صادر شد، سقوط کرد و بی ثباتی سیاسی این کشور را بدتر کرد.