بیشتر زنان پوشیه‌دار که صورت خود را به صورت کامل می‌پوشانند، توریست هستند و مدت کوتاهی در این کشور می‌مانند.
دولت سوئیس از مردم این کشور خواست تا در همه‌پرسی ۱۹ اسفند (۷ مارس) به طرحی که استفاده از “پوشیه” برای زنان مسلمان را ممنوع می‌کند، رای ندهند. مقامات دولت اعلام کردند این قانون به گردشگری در سوئیس آسیب می‌زند.