سخنگوی کاخ سفید سه شنبه تاکید کرد که دولت جدید آمریکا تا کنون با ایران تماسی نداشته است.