در شرایطی که رژیم صهیونیستی تلاش دارد از طریق بازی با زمان حل پرونده مناقشه مرزی با لبنان را به تعویق بیاندازد، اما مواضع و تهدیدات حزب‌الله موجب شده اسرائیل در میان یک دوراهی پیچیده قرار بگیرد.