دولت محلی در پایتخت هند قصد دارد امکاناتی برای زندگی آسان‌تر مسلمان آواره روهینگیا ایجاد کند.