«فیصل مقداد» وزیر امورخارجه سوریه شنبه شب گفت: هدف اصلی غرب رساندن کمک به عناصر تروریستی نظیر جبهه النصره، داعش وکلاه سفیدهاست.