چین کمونیست حتی در بحبوحه شیوع کرونا و فلج شدن اقتصاد جهان نیز با رشد شگفت‌انگیز ثروت میلیاردرهایش دنیا را متحیر کرد اما اکنون اقدامات خیریه این ثروتمندان افسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و تحلیلگران به دنبال علت آن هستند.