مخالفت با افزایش بهای سوخت، به اعتراضات سراسری به دولت قزاقستان تبدیل و ناآرامی‌ها منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از معترضان و نیروهای امنیتی شده است.