سفیر و نماینده آمریکا در سازمان ملل در دفاع از جنایات رژیم صهیونیستی، سیستم سازمان ملل را مملو از اقدامات ضد صهیونیستی و قطعنامه های مغرضانه خواند.