دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق، امروز، به منظور پیشگیری از وقوع فتنه‌ای جدید در کشور، دستور داد دفاتر این جنبش تا اطلاع ثانوی بسته شود.