کمیته مرکزی انتخابات فلسطین، اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان اروپا را به نظارت بر انتخابات قانون‌گذاری مقرر شده در ۲۲ مارس و ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در ۳۱ ژوئیه آینده دعوت کرد.