وی درباره سیاست‌های آمریکایی در منطقه ضمن محکوم کردن قانون قیصر و تحریم‌ها علیه لبنان، سوریه، عراق و یمن، گریزی به تحولات داخلی ایران نیز زده و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران بار دیگر توانست در برابر فتنه آمریکایی‌ها و محور غربی-اسرائیلی پیروزی بزرگی به دست آورد و به امید خدا روند پیروزهای تهران ادامه خواهد داشت.