نخست وزیر استرالیا در سخنانی از کمک میلیون دلاری نظامی به اوکراین خبر داد.