المیادین گزارش داد: جهاد اسلامی فلسطین پیشنهاد آتش بس مصر را نپذیرفته و اعلام کرده که بر میدان و ادامه حملات راکتی به اراضی اشغالی تمرکز دارد.