ورزشکار کانادایی موفق شد با شکست سرطان در المپیک زمستانی پکن طلا بگیرد.