منابع خبری روز چهارشنبه گزارش دادند، نیروهای امنیتی ترکیه ۶ عضو داعش را در در این کشور دستگیر کردند.