دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به دلیل سو استفاده از ارز‌های دیجیتالی کمی بعد از ممنوع اعلام شدن فعالیت‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتالی انجام شد.