این اقدام غیرسازنده در حالی است که اخیرا انور قرقاش وزیر مشاور امارات متحده عربی گفته است در آستانه اعزام سفیر خود به تهران است و می خواهد روابط خود با ایران را بازسازی کند. وی همچنین مدعی شده بود «ابوظبی پذیرای ایجاد محور علیه هیچ کشوری در منطقه به ویژه ایران نیست».