رئیس جمهور فعلی آمریکا در واپسین روز‌های زمامداری دستور داد مخاطرات استفاده از پهپاد‌های چینی به دقت بررسی شده و حذف آن‌ها از ناوگان پهپادی کشور در اولویت قرار بگیرد.