به دلیل اوج گیری بیماری کووید ۱۹ در هند، کشور‌های همسایه هند نیز از شیوع این بیماری در امان نبوده اند.