همانند بسیار از بحران‌های سیاسی و نظامی در نقاط مختلف جهان، درگیری‌های میان قرقیزستان و تاجیکستان نیز تا حد زیادی در اعمال مرزهای تحمیلی پس از یک رخداد بزرگ در سطح نظام بین‌الملل ریشه دارد. تنش میان این دو کشور محصور در خشکی نیز می‌بایست در تنش‌های برجای مانده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ریشه‌یابی شود.