دستاوردهای دیدار اردوغان و بایدن در حاشیه نشست ناتو می‌تواند ژئوپلتیک منطقه را متاثر کند. اردوغان این دیدار را پربار و صادقانه خواند و به مسائل مطرح شده اشاره کرد.