کمیته تحقیقات روسیه از کشته شدن ۳ نفر در حادثه انفجار پل کریمه خبر داد.