مناطق مختلف ایالت تگزاس آمریکا پس از بارش شدید برف و یخبندان بی سابقه، دچار فروپاشی شده است.