یک کهکشان در فاصله ۸۰۰ میلیون سال نوری از ما، مجموعه‌ای از تشعشعات را منتشر کرده که توسط یک تلسکوپ رادیویی فرکانس پایین در استرالیا ثبت شده است.