هزاران نفر از معترضان به محدودیت‌های کرونایی در آلمان روز شنبه در شهر «کاسل» تظاهرات کردند که تجمع آنها بدلیل دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.