درگیری و تبادل آتش سنگین میان نیرو‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان، گزارش سازمان ملل از ده برابر شدن قربانیان گرسنگی در جهان، دیدار و رایزنی رئیس ستاد مشترک ارتش عراق با فرمانده نیرو‌های ناتو، درخواست آمریکا برای تمدید آتش بس یمن و دیدار هیأت حماس با وزیر خارجه روسیه، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های منطقه‌ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.