رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که نیروهای پاکستانی و طالبان در مرز دیورند با یکدیگر درگیر شده و به تبادل آتش پرداختند.