در شرایطی که تنش‌های مرزی نیرو‌های نظامی باکو و ایروان همچنان ادامه دارد، مقام‌های ارمنستان از حمله نظامیان جمهوری آذربایجان به نیرو‌های مرزی این کشور خبر دادند.