۵۰۰ افسر اداره پلیس ایالت نیویورک پس از کشته و زخمی شدن ۴ تن در عرض کمتر از ۲۴ ساعت در مترو شهر نیویورک به محل اعزام شدند.