منابع خبری صهیونیستی چهارشنبه شب اذعان کردند که درگیری‌های شدیدی در مناطق مختلف قدس در جریان است و اوضاع درحال خارج شدن از کنترل پلیس رژیم صهیونیستی است.