«نیکولاس ایوانز» نویسنده پرفروش رمان «نجواگر اسب» درگذشت.