بسیاری ازکشورهای جهان واکسیناسیون کووید- ۱۹ برای مهار بیماری کرونا را آغاز کرده‌اند.