جلوگیری از «جنگ داخلی» و پایان دادن به درگیری‌های سیاسی بهانه‌ای بود که ژنرال عبدالفتاح برهان برای کودتای نظامی در سودان آورد اما سرکوب مخالفان این کودتا که منجر به کشته و زخمی شدن افراد زیادی شده با محکومیت بین‌المللی روبرو شد و ۴۸ کشور خواستار برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه شدند.