زلنسکای ۴۴ ساله که به دلیل مسائل امنیتی قادر به انجام مصاحبه تلفنی یا حضوری نبوده، نوشت: “حدس می‌زنم پیام من بسیار شبیه پیامی است که تمام جهان ارائه می‌دهد. فقط چند کلمه ساده: جنگ را متوقف کنید. “