در ادامه دور هشتم رایزنی‌ها در وین با حضور هیأت‌های جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) امروز (جمعه) نشست‌های کارشناسی در جریان است. در همین خصوص نشست کارگروه اقدامات هسته‌ای با حضور کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۴ در هتل کوبورگ شهر وین برگزار شد.