درخواست قانونگذاران آمریکایی از بایدن برای مهار اسرائیل، دیدار سناتور ضد ایرانی آمریکا با مقام‌های ارشد عراق، درخواست انگلیس از عربستان برای افزایش تولید نفت، سرقت ۵۵ تانکر نفت سوریه توسط آمریکا و موج جدید بازداشت‌‌ها در شرق عربستان از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه و جهان در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.