در ادامه رویکرد خصمانه مقامات آمریکایی درقبال ایران، یک سناتور دموکرات از رئیس جمهور کشورش خواست تا تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند.