دادستان‌های جمهوری چک اعلام کردند پلیس از دادستانی درخواست کرده است آندری بابیس، نخست وزیر این کشور را تفهیم اتهام کند.