مقتدا صدر از گروه‌های مختلف در عراق خواست با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز با هدف مبارزه با مفسدان، به یاری عراق بشتابند.