حزب جمهوریخواه ترکیه از پارلمان این کشور خواست تا درباره لغو توافق نامه‌های موجود با رژیم صهیونیستی تصمیم گیری کند.