الجزیره به نقل از منابع آگاه گفت که جنبش انصار الله در دیدار امروز خود با فرستاده‌های آمریکا و سازمان ملل گشایش بی قید و شرط فرودگاه صنعاء و بندر الحدیده را خواستار شد.