وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا پس از نخستین دور مذاکرات بر سر اوکراین در بروکسل از روسیه خواست در میز مذاکره باقی بماند و به گفتگو‌ها در مورد اوکراین و همچنین کنترل تسلیحات ادامه دهد.