آمریکا، عربستان، امارات و انگلیس امروز، چهارشنبه بیانیه مشترکی را صادر کرده و در آن از ارتش سودان خواستند دولت و موسسات کشور را غیرنظامیان هدایت می‌کنند، بازگرداند.