این دختر ۱۴ ساله اهل استان شاندونگ است فقط ۵ سانتی‌متر از «یائو مینگ» اسطوره بسکتبال چین کوتاه‌تر است.