خانم «دروپادی مورمو» از سیاستمداران قبیله‌ای در هند به عنوان پانزدهمین رئیس‌جمهوری این کشور انتخاب شد و دومین بانویی است که این عالی‌ترین مقام تشریفاتی را در هند از آن خود می‌کند.