ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز چهارشنبه پس از دیدار با هیات روسی، با اعلان آمادگی اعضای این پیمان نظامی برای مذاکره با روسیه، هشدار داد که این سازمان در باره اصول اساسی خود سازش نخواهد کرد.