آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه تحولات در چند سال گذشته خطرات فروپاشی را تقویت کرده است، گفت: ما در لبه پرتگاه قرار داریم.